Retningsnummer +378/00378

Retningsnummer 378 tilhører San Marino. Dette er retningsnummeret du må taste inn før telefonnummeret når du ringer til San Marino fra Norge.

For å ringe til San Marino fra Norge:

  1. Tast inn +378 eller 00378.
  2. Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret for byen du ringer til. Begynner nummeret du har fått oppgitt med 0, skal dette i de fleste tilfeller fjernes.
  3. Trykk på ringeknappen.

Kostnadene for å ringe varierer avhengig av din teleoperatør og abonnement. Det er lurt å sjekke med din operatør for å få informasjon om gjeldende priser til det aktuelle landet.

Tilbake til oversikten over retningsnummmer.